Παρουσίαση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
14th April 2019
Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Η μηχανική μάθηση
15th April 2019

Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Η επαυξημένη πραγματικότητα

Η επαυξημένη (ή ενισχυμένη) πραγματικότητα (Augmented Reality ή AR) είναι η σε πραγματικό χρόνο άμεση ή έμμεση θέαση ενός φυσικού, πραγματικού περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία επαυξάνονται από στοιχεία αναπαραγώμενα από συσκευές υπολογιστών, όπως ήχος, βίντεο, γραφικά ή δεδομένα τοποθεσίας. Ο όρος εισήχθη για πρώτη φορά από τον Thomas Caudell το 1992.

Στο έργο του ARPoliS χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ανάλογες αφηγηματικές τεχνικές, προσφέροντας μία ολιστική προσέγγιση σε νέο έδαφος. Η επαυξημένη πραγματικότητα προτιμήθηκε εν αντιθέσει με άλλες εικονικές τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality – VR) καθώς έχει το πλεονέκτημα να μην απομονώνει το χρήστη από το περιβάλλον του, αλλά αντίθετα να επαυξάνει την εμπειρία αλληλεπίδρασής με αυτό, δίνοντας του περισσότερες πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει και θα αξιολογήσει σε συνάρτηση με το έκθεμα και τον χώρο του μουσείου, και όχι σε ένα πλήρως αποκομμένο πλαίσιο.

Επιπλέον, προσφέρει μια σαφώς πιο οργανωμένη δόμηση του πολυμεσικού περιεχομένου, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη ανάκτηση και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίασή του, καθώς και τη διασύνδεσή του με βάση διεθνή πρότυπα, ενώ για το ARPolis αναπτύχθηκε από την Διάδραση.