Το έργο

Το ARPolis είναι ένας καινοτόμος ψηφιακός ξεναγός πόλης για φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες) που αξιοποιεί τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality - AR), Μηχανικής Μάθησης και Αφηγηματικής Ξενάγησης, δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Δράσης "Ερευνώ - Καινοτομώ - Δημιουργώ" της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ και υλοποιήθηκε από την εταιρεία Διάδρασις.

Χωρίς να χρειάζεται τίποτα πέρα από την συσκευή, το ARPolis αξιοποιεί πολυμεσικό περιεχόμενο και θα το παρέχει στον χρήστη μέσω μιας «αφηγηματικής» δομής, που σε αντίθεση με την στεγνή αναπαραγωγή σημείων ενδιαφέροντος και πληροφοριών, εμπλέκει συναισθηματικά το χρήστη στην εμπειρία της παρακολούθησης μιας ιστορίας ή της συμμετοχής σ’ ένα παιχνίδι.

Πιο συγκεκριμένα:

• Η υλοποίηση της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας γίνεται με τη χρήση του τοπογραφικού μοντέλου μιας πόλης, όπως αυτή παρέχεται από τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τη χρήση των αισθητήρων και μόνο μιας απλής συσκευής, χωρίς δηλαδή την ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού και λογισμικού.

• Οι τεχνικές μηχανικής μάθησης αξιοποιούνται, έτσι ώστε το σύστημα «εκπαιδεύεται» από την συμπεριφορά των χρηστών του, βελτιώνει και προσαρμόζει τόσο τις διαδρομές ξενάγησης όσο και το είδος και το εύρος της παρεχόμενης πολυμεσικής πληροφορίας.

• Η οντολογική δόμηση του πολυμεσικού περιεχομένου που παρέχεται στο χρήστη μέσω μιας «αφηγηματικής» δομής, που σε αντίθεση με την απλή παράθεση σημείων ενδιαφέροντος και πληροφοριών, εμπλέκει συναισθηματικά το χρήστη στην εμπειρία της παρακολούθησης μιας ιστορίας ή της συμμετοχής σ’ ένα παιχνίδι.

• Περιέχει ένα εύρος διαδρομών και ιστοριών από την Αρχαία Αθήνα των Φιλοσόφων, μέχρι την Νεότερη Αθήνα της Κατοχής και του Εμφυλίου, προσφέροντας την ευκαιρία στον κάθε χρήστη να ακολουθήσει αυτή που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά του, ενώ μπορεί να απευθυνθεί στοχευμένα και σε μικρότερες ηλικίες.

 • Φάση 1: Ανάλυση & Σχεδιασμός

  • Εξέταση των λειτουργικών, αισθητικών, τεχνολογικών στόχων, άλλων παραμέτρων και περιορισμών των εφαρμογών, καθώς και των απαιτήσεων των χρηστών
  Παραδοτέο Π1: Έκθεση Απαιτήσεων και Προδιαγραφών
  • Έρευνα περιεχομένου των εφαρμογών και δημιουργία γραφικών προσχεδίων για την εμφάνιση και την αισθητική, παράλληλα με συντονισμό της ομάδας έργου και ανάλυση των ρόλων της
  Παραδοτέο Π2: Σενάρια και Προσχέδια Εφαρμογών
  Παραδοτέο Π3 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
 • Φάση 2: Ανάπτυξη Πολυμεσικού Περιεχομένου & Εφαρμογής

  • Παραγωγή του πρωτογενούς πολυμεσικού περιεχομένου της εφαρμογής, όπως: βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφιση, συγγραφή κειμένων, δημιουργία δισδιάστατων γραφικών, τρισδιάστατων μοντέλων και animation κλπ και επεξεργασία αυτού, ώστε να καταλήξει στην επιθυμητή, για χρήση, μορφή, με μοντάζ βιντεοσκοπημένου υλικού, μιξάζ ήχων και αφηγήσεων, παραγωγή ειδικών εφέ σε video, εικόνες κλπ
  Παραδοτέο Π4: Αρχεία Πολυμέσων
  • Συγγραφή προγραμματιστικού κώδικα, κλάσεων, λειτουργιών και υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής και εγκατάσταση της εφαρμογής στον προβλεπόμενο εξοπλισμό
  Παραδοτέο Π5: Πηγαίος Κώδικας της Εφαρμογής και του Κόμβου
  Παραδοτέο Π6: Εγκατεστημένη Πιλοτική Έκδοση των Εφαρμογών
 • Φάση 3: Πιλοτική & Κανονική Λειτουργία, Εκπαίδευση Προσωπικού

  • Δοκιμές της εφαρμογής από την ομάδα έργου (Alpha Testing) με σκοπό τον εντοπισμό αποκλίσεων, δυνατοτήτων βελτίωσης και από απλούς χρήστες, όπως π.χ. προσωπικό του φορέα, επισκέπτες κλπ (Beta Testing) με σκοπό την καταγραφή απόψεων, προβλημάτων και δυσλειτουργιών των εφαρμογών. Μετέπειτα γίνεται βελτίωση στα πολυμέσα και τον κώδικα εφαρμογών με βάση τις παραπάνω δοκιμές και συγγραφή εγχειριδίων χρήσης
  Παραδοτέο Π7: 1η Έκδοση της Εφαρμογής
  Παραδοτέο Π8: Εγχειρίδια Χρήσης των Εφαρμογών

  • Παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες και υλοποίηση βελτιώσεων και προσαρμογών με βάση τις παρατηρήσεις της κανονικής λειτουργίας, παράλληλα με εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα στη χρήση των εφαρμογών και του κόμβου
  Παραδοτέο Π9: Τελική Έκδοση της Εφαρμογής