Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Η επαυξημένη πραγματικότητα
15th April 2019
Τα μνημεία του ARPoliS: Ο Ναός του Ολυμπίου Διός
15th April 2019

Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Η μηχανική μάθηση

Η μηχανική μάθηση (machine learning) είναι υποπεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που αναπτύχθηκε από τη μελέτη της αναγνώρισης προτύπων και της  υπολογιστικής θεωρίας μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Ορίστηκε για πρώτη φορά από τον Arthur Samuel το 1959 ως “Πεδίο μελέτης που δίνει στους υπολογιστές την ικανότητα να μάθαίνουν, χωρίς να έχουν ρητά προγραμματιστεί” και ουσιαστικά διερευνά την μελέτη και κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις με βάση αυτά.

Πρόκειται για μία ουσιώδους σημασίας τεχνολογία ως προς το εγχείρημα του ARPoliS, καθώς  με βάση αυτήν αναγνωρίζονται οι συμπεριφορές και προτιμήσεις των χρηστών, επιτρέποντας στο σύστημα να “εκπαιδευτεί” από αυτές. Συλλέγοντας και αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα, οι εν λόγω τεχνικές μηχανικής μάθησης μπορούν να βελτιώσουν το ARPoliS και να προσαρμόσουν τόσο τις διαδρομές ξενάγησης, όσο και το είδος κι εύρος της παρεχόμενης πολυμεσικής πληροφορίας, δημιουργώντας μια πραγματικά προσωποποιημένη εφαρμογή.