Σχεδιασμός εφαρμογής
17th October 2019
Το ARPolis ταξιδεύει… πάει Βερολίνο και Μόσχα!
21st February 2020

Μια καινούρια συνεργασία ξεκινά…

… με την εταιρία PostScriptum.

Η Διάδρασις ανέθεσε στην εταιρία PostScriptum να πραγματοποιήσει ένα Business & Marketing Plan για την εφαρμογή, ARPolis. Αυτή η μελέτη Προβολής και Εμπορικής Αξιοποίησης θα περιλαμβάνει την ανταγωνιστική διάσταση της εφαρμογής έναντι άλλων εφαρμογών του ίδιου κλάδου, τόσο λειτουργικά όσο και τεχνολογικά. Παράλληλα, θα διερευνηθούν παρόμοιες κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες με σκοπό την εξασφάλιση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του European Patent Office (EPO).