Βωμός 12 Θεών
20th May 2019
Μια καινούρια συνεργασία ξεκινά…
21st February 2020

Σχεδιασμός εφαρμογής

Δίνοντας προτεραιότητα στην ευχρηστία και την ικανοποίηση των χρηστών, το UI design της εφαρμογής μας στοχεύει σε μία άνετη πλοήγηση, αναδεικνύοντας το πλούσιο περιεχόμενο των σημείων ενδιαφέροντος. Σκοπός μας είναι οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες που κρύβονται στον προγραμματισμό (γεω-εντοπισμός, Augmented Reality, Sound design, Data extraction κλπ) να λειτουργήσουν ομαλά και φυσιολογικά για το χρήστη, χωρίς να απαιτείτε ιδιαίτερη τεχνολογική γνώση.