Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα παραδοτέα του έργο ARPolis, εφαρμογές, πηγαίο κώδικα, μελέτες και εκθέσεις.
paradoteo_11

Εφαρμογή Ξενάγησης στην Αθήνα

Πηγαίος κώδικας και εκτελέσιμα αρχεία Android και iOS εφαρμογής ξενάγησης στην Αθήνα.
paradoteo_22

Εφαρμογή Παιχνίδι Ξενάγησης στην Αθήνα

Πηγαίος κώδικας και εκτελέσιμα αρχεία Android και iOS εφαρμογής ξενάγησης στην Αθήνα.
paradoteo_unity3

Λειτουργική μονάδα Γεωγραφικού Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)

Πηγαίος κώδικας και plugin της Unity μέσω του οποίου γίνεται αναγνώριση αντικειμένων μεγάλου μεγέθους με βάση τη θέση τους στο χώρο και την αξιοποίηση των αισθητήρων της φορητής συσκευής.
paradoteo_44

Λειτουργική μονάδα Συστάσεων Περιεχομένου Ξενάγησης

Πηγαίος κώδικας και μοντέλο Tensorflow μέσω του οποίου προτάσεις σημείων ενδιαφέροντος και περιεχομένου του επισκέπτη.
paradoteo_unity5

Λειτουργική μονάδα Σύνθεσης Αφηγηματικών Ξεναγήσεων

λειτουργική μονάδα Τοπολογικής Σύνθεσης Αφηγηματικών Ξεναγήσεων σε μορφή πηγαίου κώδικα και plugin της Unity καθώς και τις βάσεις δεδομένων των αντίστοιχων ξεναγήσεων του συστήματος ανοικτού κώδικα Heurist
Παραδοτέα6

Μελέτη Προβολής και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

Μελέτη Προβολής και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
Συνοδευτικές εκθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντoς που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου.
Data Report4.1

Mobile Εφαρμογές Ξενάγησης σε Πόλεις

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι εφαρμογές ξενάγησης που δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν με σκοπό να καθοριστούν οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ARPolis.
Kριτήρια επιλογής αποτέλεσαν η καινοτομικότητά τους, είτε σε επίπεδο τεχνικό είτε σε λειτουργικό, η δημοφιλία τους όπως προκύπτει από τον αριθμό των ενεργών χρηστών και η αξιολόγησή τους από τους χρήστες
Data Report4.1

Augmented Reality Τεχνολογίες στον Τουρισμό

Στο παράρτημα παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους αξιοποιείται η τεχνολογία AR στον τουρισμό, πως αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών και πως διανθίζονται οι εμπειρίες γύρω από τον πολιτισμό.
 
Data Report4.1

Augmented Reality Τεχνολογίες και Πλατφόρμες

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο. Με τον όρο επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality ή AR) γίνεται αναφορά στην τεχνολογία που «επεκτείνει» τον φυσικό κόσμο με ψηφιακή πληροφορία, «εμπλουτίζοντάς» τον.
Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογών Επαυξημένης πραγματικότητας είναι ο συνδυασμός του πραγματικού κόσμου με τον εικονικό, η αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο.
Data Report4.1

Συστήματα Συστάσεων και Πλατφόρμες

Ένα αναμφισβήτητο γεγονός της σύγχρονης εποχής είναι η ύπαρξη ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών, διαθέσιμη σε όλους όσους έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή, από οποιαδήποτε τοποθεσία.
Τα συστήματα συστάσεων μπορούν να οριστούν ως εκείνα τα συστήματα που παρέχουν συστάσεις στους χρήστες σχετικά με ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος.
 
Data Report4.1

Σύστημα Συστάσεων με Τη χρήση του Tensorflow

Το TensorFlow αποτελεί μια ελεύθερη, ανοικτού κώδικα, βασισμένη στην Python machine learning πλατφόρμα η οποία αρχικά αναπτύχθηκε από την Google, κυκλοφόρησε το Νοέμβριο τους 2015 και αποτελεί αυτή τη στιγμή τη πιο δημοφιλή deep learning πλατφόρμα. Το Tensorflow αναπτύχθηκε για να απλοποιήσει την διαδικασία ανάπτυξης των μοντέλων και για να αποτελέσει ένα πιο ευέλικτο εργαλείο το οποίο παράλληλα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του φόρτου εργασίας μηχανικής εκμάθησης
Data Report4.1

Περιγραφή Παιχνιδιού

Το TensorFlow αποτελεί μια ελεύθερη, ανοικτού κώδικα, βασισμένη στην Python machine learning πλατφόρμα η οποία αρχικά αναπτύχθηκε από την Google, κυκλοφόρησε το Νοέμβριο τους 2015 και αποτελεί αυτή τη στιγμή τη πιο δημοφιλή deep learning πλατφόρμα. Το Tensorflow αναπτύχθηκε για να απλοποιήσει την διαδικασία ανάπτυξης των μοντέλων και για να αποτελέσει ένα πιο ευέλικτο εργαλείο το οποίο παράλληλα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του φόρτου εργασίας μηχανικής εκμάθησης
 
Data Report4.1

Βελτιστοποίηση Γραφικών για χρήση σε Φορητές Συσκευές

Η μεθοδολογία κατασκευής της συγκεκριμένης εφαρμογής αναπτύσσεται έχοντας ως κύριο στόχο την καλλιτεχνική αρτιότητα του αποτελέσματος και την πλήρη λειτουργικότητά της σε πλατφόρμα IOS. Στο παρόν pdf, μέσα από αναλυτικές τεχνικές περιγραφές και συνοδευτικές εικόνες, γίνεται παρουσίαση των κατασκευαστικών σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σύνολου του έργου.
Data Report4.1

3D Ιστορικές Αναπαραστάσεις

3D Ιστορικές Αναπαραστάσεις κτιρίων στην Αρχαία Αθήνα.
 
Data Report4.1

Παρουσίαση ARPolis

To ARPolis είναι ένας καινοτόμος, διαδραστικός, πολυμεσικός οδηγός για φορητές συσκευές. Αξιοποιεί τις τεχνολογίες της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και τεχνικής νοημοσύνης (artificial intelligence) σε συνδυασμό με αφηγηματικές (story telling) τεχνικές για να προσφέρει στον επισκέπτη προσωποποιημένες περιηγήσεις στις γνωστές και άγνωστες ιστορίες της πόλης.
Data Report4.1

Δομή Δεδομένων